Wszystkie wpisy, których autorem jest Robert

Akumulatory orgonu

Akumulatory orgonu

Akumulator Orgonu
Przygotował Robert tel. 791-295-189
srebrokoloidalne@yahoo.pl www.srebrokoloidalne.waw.pl
Poduszka Orgonowa
Przygotował Robert tel. 791-295-189
srebrokoloidalne@yahoo.pl www.srebrokoloidalne.waw.pl
Mam zaszczyt przedstawić Państwu urządzenie stosujące najnowsze odkrycia w dziedzinie energii i użycia jej w
zbawiennym oddziaływaniu na organizm ludzki i na jakość życia i zdrowia.
Przez kilka lat czytałem wiele, wiele też eksperymentowałem i poszerzałem horyzont lepszego jutra mojego i mojej
rodziny. Dzięki uporowi w dążeniu do celu stworzyłem urządzenia orgonowe, które pomagają wzmacniać mój
organizm oraz go rozświetlać. Niech światło pomaga nam rozwinąć skrzydła miłości zrozumienie bliskich nam osób.
Orgon to energia wypełniająca przestrzeń nazywana także energią życiową, czi , praną tachion itp. Jest ona życiem w
czystej postaci. Jej przepływ powoduje że organizm żyje, rozwija się regeneruje, leczy i jest młody. Taki człowiek
jest radosny , szczęśliwy pełen energii do życia, pełen zapału i dynamizmu a ciało jego jest przykładem zdrowia i
długowieczności. Jest więc niezbędna do funkcjonowania żywego organizmu, a jego witalność jest więc w
bezpośredni sposób uzależniona od jej przepływu. Im większy przepływ tym pełniejsze jest życie zarówno na
poziomie fizycznym jak i emocjonalnym. Dlatego należy dbać o stałe zasilanie tą energią.
Ćwiczenia fizyczne pobudzają tą energię, zdrowa żywność zawiera tą energię nagromadzoną w roślinach, odżywcze
otoczenie i przyroda zapewnia jej stały dopływ
Od starożytności ludzie wiedzą że ona istnieje, przez co istnieje wiele metod na wykorzystanie jej jak joga medytacja,
wiedza o jej właściwościach.
Po raz pierwszy możecie Państwo skorzystać z urządzenia skonstruowanego specjalnie dla Państwa
wykorzystującego niezwykłe właściwości orgonu w postaci bardzo zaawansowanego a zarazem genialnie prostego
urządzenia o ogromnej mocy skonstruowanego na podstawie badań bezsprzecznie geniusza i odkrywcy tej energii
profesora Wilchelma Reicha
Podobnie jak słońce, powietrze i woda, orgonowa energia jest częścią natury i powinna być dostępna dla wszystkich
za darmo i bez żadnych ograniczeń. Akumulator orgonu jako wynalazek należy teraz do dziedzictwa ludzkości.
Orgon choć jest cząstką fizyczną pochodzi i przebywa w innym wymiarze. Pewne jego właściwości pozwalają
wpłynąć na niego i go wykorzystać. Orgon występuje naturalnie wszędzie, można go więc wyłapać z powietrza,
otoczenia i skupić w jednym użytecznym dla nas miejscu. Poduszka orgonowa została skonstruowana specjalnie w
ten sposób by mogła wyśmienicie pracować tworząc wokół pole odżywczej energii. Pole to zależy od ilości energii w
otoczeniu i kilku innych warunków.
Użytkowanie urządzenia jest bardzo proste. Należy je umieścić z dala od pół elektromagnetycznych,
przewietrzyć pomieszczenie. Można siadać, opierać pod głową lub po prostu dotykać lub położyć na nim ręce lub
chore miejsce ciała. Można się nią przykryć i potrzymać tak kilka minut. W tym czasie należy się rozluźnić,
uspokoić myśli, wytworzyć ciszę w otoczeniu. Pożądana jest koncentracja i skupienie uwagi. Można skupić się na
wyczuciu różnych miejsc ciała od czubka głowy poprzez twarz podbrzusze, nogi łydki stopy palce u nóg. Pożądane
jest zwrócenie uwagi na oddech i niewymuszone jego pogłębienie. W tym czasie wzrasta świadomość odczuć i uczuć,
mogą pojawić się przejściowe myśli lub odczucia o ludziach czy wydarzeniach z dnia codziennego, wyciszmy je.
Dążymy do stanu podobnego jak bezpośrednio przed zaśnięciem, jednakże nie należy wchodzić w sen a jedynie
balansować na granicy snu i jawy przy wyostrzonej obserwującej – przypatrującej się uwadze. Zaleje nas wtedy fala
świeżości, poczujemy się jak po długim regenerującym odpoczynku. To czas kiedy nasze komórki nasycają się
energią życiową, odświeżają i regenerują otaczając się polem życiowej energii prany.
Urządzeniem doskonale współpracującym z moim urządzeniem jest piramida energetyczna. Piramidy pozwalają
zagiąć czasoprzestrzeń i przyciągnąć do siebie pra-pierwotne promieniowanie kosmiczne na falach którego podróżuje
ta energia. Dobrze skonstruowana Piramida potrafi „wlać do naszej rzeczywistości” tą energię która wsącza się
strumyczkiem w nią i wraz z polem magnetycznym ziemi rozpływa się po jej powierzchni.
Urządzeniem które potrafi zgromadzić tą energię jest właśnie moje urządzenie orgonowe, można potem odebrać tą
nagromadzoną energię życiową „spijając” ożywczy strumień życia. Dla analogii piramida jest jak kran z odkręconą
wodą, Moje urządzenie orgonowe jest jak wanna podstawiona pod ten kran, Gromadzi ona w dużej ilości tą energię
kondensując ją jak akumulator – stąd inna jego nazwa. Gromadzi ona przelewającą się energię. Przez kontakt z nią
można się dobroczynnie „wykąpać” się w jej ogromnej ilości co tworzy ogromny efekt leczniczy i odżywczy.
3
W takim sensie oba te urządzenia wspaniale ze sobą współpracują doskonale się wspierają.
Uwagi dla użytkowników:
W urządzeniu znajdują się specjalne elementy metalowe oddziałujące z energią orgonu. Z tego powodu
urządzenia nie wolno prać. Można prać oczywiście poszewkę. Samo urządzenie dobrze jest przewietrzyć na wolnym
powietrzu, wskazane jest naświetlenie promieniami słońca.
Ogólnie biologiczne skutki działania silnego ładunku orgonu:
A) Ogólne działanie wagatoniczne, rozległy wpływ na cały system,
B) Wrażenie mrowienia i ciepła na powierzchni skóry,
C) Zwiększona ciepłota wewnętrzna i powierzchni skóry, rumieńce, wypieki,
D) Wyregulowanie ciśnienia oraz pulsu krwi,
E) Zwiększona perystaltyka, głębszy oddech,
F) (Zwiększone kiełkowanie, ukwiecenie oraz owocowanie upraw roślin),
G) Zwiększone tempo wzrostu i samoregeneracji tkanek, wykazane przez doświadczenia na
zwierzętach i na próbach klinicznych z ludźmi,
H) Zwiększona moc pola (naładowania), integralności i odporności tkanek,
I) Większy poziom energii, aktywności i żywotności.
Wilhelm Reich powiedział, że pomimo tego, że życiowa energia była znana od tysięcy lat, jemu udało sieją
konkretnie i praktycznie udostępnić, a era jej zastosowań właśnie się rozpoczęła. “Zaświadczamy i potwierdzamy
odkrycie energii orgonu jako jedno z wielu największych odkryć w historii ludzkości”- z listu do Amerykańskiego
Związku Lekarzy podpisanego przez siedemnastu lekarzy medycyny w 1949 roku.
“AKUMULATOR ORGONU JEST NAJWAŻNIEJSZYM Z POJEDYNCZYCH ODKRYĆ W HISTORII
MEDYCYNY, NIEZAPRZECZALNIE” – Theodore P Wolfe, M. D.,
“Stało się oczywiste, że odkrycie energii orgonu i jego medycznych zastosowań w postaci akumulatora, wyrzutnika
orgonu, “orgonowych bionów ziemskich”, wody orgonowej otwiera obfitość
nowych możliwości leczenia i ukazuje zdumiewające nowe perspektywy”. – Wilchelm Reich, M. D.
Biofizyka Energii Orgonu
Czym jest Energia Orgonu?
Energia Orgonu jest kosmiczną życiową energią, fundamentalną stwórczą siłą znaną ludzkości od
dawna zwłaszcza przez osoby żyjące w kontakcie z naturą, Dla przykładu energia orgonowa promieniuje ze
wszystkich ożywionych i nieożywionych substancji. Może również z łatwością, choć z różną prędkością, przenikać
wszystkie formy materii. Wszystkie materiały oddziaływują z orgonowa energią przez przyciąganie i pochłanianie
jej, lub odpychanie i odbijanie. Orgon może być uwidoczniony, zmierzony, sfotografowany i fizycznie odczuty. Jest
rzeczywistą, fizyczną energią, a nie jakąś metaforą czy hipotetyczną siłą. Orgon występuje również w postaci wolnej
w atmosferze i w kosmicznej próżni. Jest pobudliwy, ściśliwy, pulsujący spontanicznie, można go rozprzestrzeniać i
kurczyć. Orgon wypełnia i ładuje wnętrze danego środowiska, lub też wnętrze danej substancji, ciągle się przemienia
w czasie, zazwyczaj w cykliczny sposób. Orgon jest bardzo silnie przyciągany przez żyjące organizmy, materię
ożywioną, wodę i samego siebie. Energia orgonowa może normalnie strumieniowo lub swobodnie przelewać się z
jednego miejsca na inne w atmosferze, lecz zazwyczaj zachowuje kierunek przepływu z zachodu na wschód,
poruszając się z Ziemią, która obraca się nieznacznie szybciej od niej. Jest wszechobecnym medium, kosmicznym
oceanem dynamicznej, poruszającej się energii, będącej we wzajemnej łączności z całym fizycznym wszechświatem;
wszystkimi żyjącymi stworzeniami, całym systemem pogody i planetami reagującymi na jego pulsacje i
przemieszczanie. Orgon jest powiązany i pokrewny, lecz całkowicie odmienny, od innych form energii. Może na
przykład wpłynąć na ładunek magnetyczny ferromagnetycznych przewodników, nie będąc sam magnetycznym
ładunkiem. Podobnie może wywołać ładunek elektrostatyczny w izolatorach, pomimo, że sam nie posiada w pełni
natury elektrostatycznej. Reaguje w bardzo gwałtowny (zakłócony) sposób w obecności materiałów radioaktywnych
oraz “surowego i twardego” elektromagnetyzmu, wygląda to podobnie do podrażnionej protoplazmy. Orgon może
być rejestrowany w specjalnie do tego celu zmodyfikowanych licznikach Geigera. Jest również ośrodkiem (medium),
poprzez który zakłócenia elektromagnetyczne są przenoszone, w sposób bardziej określony przez starszą koncepcję
eteru, pomimo że sam nie posiada elektromagnetycznej natury. Strumienie orgonowej energii wewnątrz atmosfery
ziemskiej wywołują zmiany we wzorcach cyrkulacji powietrza; funkcjonowanie atmosferycznego orgonu jest
podstawą kształtowania się (budowy) potencjalnych burz i sztormów, może on wpływać na temperaturę atmosfery,
ciśnienie, i wilgotność. Kosmiczna energia orgonu wydaje się również czynnikiem biorącym udział w “pracy”
przestrzeni kosmicznej, wpływając na grawitację oraz zjawiska słoneczne. Ciągle jednak, całkowicie wolna masa
orgonowej energii nie jest żadnym ze znanych nam dotychczas fizyczno-mechanicznych czynników, ani ich
wypadkową. Właściwości orgonowej energii wywodzą się bardziej z niej samej (jej własnej autonomicznej zasady
istnienia), coś bardziej na zasadzie dawnych koncepcji witalnej siły życiowej, lub elan vital, aczkolwiek inaczej niż w
dawnych tezach występuje ona w postaci wolnej w olbrzymich ilościach uwolnionych w atmosferze i kosmosie. Jest
4
to przede wszystkim pierwotna kosmiczna życiowa energia, a wszystkie inne formy energii pozostają w stosunku do
niej jako wtórne w swej naturze. W świecie ożywionym energia orgonowa jest podstawą głównych procesów
życiowych; pulsowania, przepływu, a odpowiedni poziom ładunku biologicznego orgonu determinuje ruch, działanie
oraz zachowania protoplazmy i tkanek, na tyle aktywnie mocno, na ile duże jest zjawisko “bioelektryczne”. Emocje
są wynikiem odpływu i przypływu, ładowania i rozładowywania się orgonu podczas przepływu przez błony każdego
organizmu, podobnie jak pogoda jest wynikiem odpływania i przypływania, ładowania i rozładowywania się orgonu
w atmosferze. Zarówno organizm jak i pogoda odpowiadają na dominujący charakter i stan życiowej energii w danej
chwili. Funkcjonowanie energii orgonu wydaje się występować w całym stworzeniu, w mikrobach, zwierzętach,
chmurach burzowych, huraganach i galaktykach. Energia orgonowa nie tylko pobudza i ożywia świat naturalny;
jesteśmy zanurzeni w morzu tej energii, bardziej niż ryba zanurzona jest w wodzie. Co więcej, jest to medium
(ośrodek); który przesyła emocje i umożliwia postrzeganie, poprzez który, jesteśmy połączeni z kosmosem, który
spokrewnią nas ze wszystkim co żyje. Badania kliniczne doprowadziły Reicha do obserwacji wegetatywnych
strumieni lub prądów energii emocjonalnej, które występują w zdrowym ciele w stanach głębokiego relaksu, jako
następstwo silnego rozluźnienia emocji lub też po bardzo zadowalającym orgazmie.
Zamiast tego zauważył, że trawa i mech same rozkładają się i dzielą się na małe niebiesko-zielone pęcherzyki.
Maleńkie pęcherzyki, po okresie kilku dni, rozwijały się i grupowały razem; po czym formowała się nowa błona
wokół grupki. Grupa małych pęcherzyków kręciła się i pulsowała wewnątrz błony przez pewien czas i wreszcie cała
rzecz usamodzielniała się i przeistaczała się w nową amebę. Życie tworzy się i ewoluuje właśnie przez energię
życiową – biony. Reich nadał nową nazwę niezwykłym mikroskopijnym pęcherzykom, które odkrył: BION
To właśnie podczas tych mikroskopowych badań bionów Reich po raz pierwszy odkrył promieniowanie orgonu, a
później, zasady działania akumulatora energii orgonu.
Jego odkrycie bionów spowodowało rozwiązanie dwóch równoległych zagadek; pochodzenia pierwotniaków
(protozoa) z rozkładających się martwych tkanek roślinnych w naturalnych warunkach, oraz pochodzenia komórek
rakowych z energetycznie (emocjonalnie) martwych tkanek ludzkiego ciała. Reich zaobserwował podobne procesy
zachodzące w martwej trawie i pozbawionych energii tkankach zwierzęcych: rozpadanie się na biony, po czym
następowała spontaniczna reorganizacja bionów w formy pierwotniaków. W obu przypadkach próbek ziemi i tkanek,
Reich argumentował, że proces ten jest inicjowany przez utratą ładunku energii życiowej, po której następuje gnicie i
rozpad.
Reich był przekonany, że ów specjalny pojemnik przechwytuje swobodną atmosferyczną formę tej samej energii,
jaka pochodziła od organizmów ożywionych. Nazwał nowo odkrytą formę energii orgonem, wymyślił także sposoby
wzmacniania efektu gromadzenia się tej energii w pojemniku, głównie poprzez zwielokrotnienie ilości powłok z
metalu i materiałów organicznych.
Własności energii orgonu:
1) wszechobecna, wypełnia wszelkie przestrzenie,
2) występuje masowo i swobodnie; kosmiczna i pierwotna (podstawowa) w swej naturze,
3) penetruje wszelkiego rodzaju materię; z różnym stopniem prędkości (pulsacji),
4) pulsuje spontanicznie, ulega rozszerzaniu i zagęszczaniu (kurczeniu), przepływa w sposób
5) charakterystyczny dla fal wirujących (pulsujący wir),
6) możliwa do bezpośredniej obserwacji i mierzenia,
7) posiada negatywną (ujemną) entropię,
8) bardzo silnie pokrewna do wody; pochłaniana i przyciągana przez wodę,
9) akumulowana w sposób naturalny przez żywe organizmy; przez pożywienie, wodę, oddech i
poprzez skórę,
10) może występować wspólne pobudzenie i przyciąganie (silna reakcja) oddzielnych strumieni
energii orgonu, lub też oddzielnych systemów pobudzonych (ładowanych) przez orgon,
11) pobudliwa poprzez inne drugorzędne energie (jądrową, elektryczną, elektromagnetyczną,
iskrzenie elektryczne, tarcie).
Fizyczne efekty silnego naładowania argonem:
12) lekko podwyższona temperatura powietrza w stosunku do otoczenia porównywalnego bez
silnego naładowania,
13) wyższy potencjał elektrostatyczny, ze zmniejszoną zdolnością do elektroskopowego
rozładowywania – w porównaniu z takim samym otoczeniem nie naładowanym,
14) wyższa wilgotność i niższy stopień parowania – w stosunku do otoczenia porównywalnego,
15) tłumienie jonizacyjnych efektów w napełnionej gazem rurze Geigera-Mullera,
16) wzrost efektu jonizacji wewnątrz (bez gazowej) rury próżniowej (o podciśnieniu 0.5 mikrona Hg
lub niższym),
17) zdolność do powstrzymywania i absorbowania elektromagnetyzmu.
Biologiczne efekty silnego naładowania organem:
5
18) ogólny wagatoniczny stan, emanujący na cały organizm, (stan wagatoniczny-poczucie pełnego
spokoju z równoczesnym odczuciem pełni energii)
19) wrażenie delikatnego swędzenia i ciepła na powierzchni skóry,
20) podwyższona temperatura wewnętrzna i skóry, wypieki (rumieńce),
21) zrównoważenie (uregulowanie) ciśnienia krwi i tempa pulsu,
22) zwiększona perystaltyka organów wewnętrznych i głębsze oddychanie,
23) zwiększone kiełkowanie, pączkowanie, ukwiecenie, oraz owocowanie upraw,
24) zwiększona szybkość regeneracji tkanek, leczenia zranień, jak zostało wykazane na podstawie
badań nad zwierzętami oraz klinicznych prób z ludźmi,
25) zwiększenie wytrzymałości, naładowania, integralności tkanek oraz odporności organizmu,
26) wyższy poziom energetyczny organizmu, podwyższona aktywność i żywotność.
Uproszczony schemat budowy Akumulatora Energii Orgonu
27) zwiększona szybkość regeneracji tkanek, leczenia zranień, jak zostało wykazane na podstawie
badań nad zwierzętami oraz klinicznych prób z ludźmi,
28) zwiększenie wytrzymałości, naładowania, integralności tkanek oraz odporności organizmu,
29) wyższy poziom energetyczny organizmu, podwyższona aktywność i żywotność.
Uproszczony schemat budowy Akumulatora Energii Orgonuw) zwiększona szybkość regeneracji tkanek, leczenia
zranień, jak zostało wykazane na podstawie
badań nad zwierzętami oraz klinicznych prób z ludźmi,
30) zwiększenie wytrzymałości, naładowania, integralności tkanek oraz odporności organizmu,
31) wyższy poziom energetyczny organizmu, podwyższona aktywność i żywotność.
Uproszczony schemat budowy Akumulatora Energii Orgonu

wyrzutnikiem (emiterem), (mniejsza skrzynka z lewej strony). Ten akumulator jest zwykle przechowywany pod
krzesłem tego większego akumulatora.
Jeżeli przeprowadzany jest eksperyment kontrolowany z akumulatorem, to nie należy stawiać żadnych
urządzeń tuż obok niego. Trzeba pamiętać, że akumulator posiada pole energetyczne, które częściowo wpływa na
otaczające go przedmioty w sposób podobny jak na te włożone do środka. Z drugiej strony pola elektryczne lub
elektromagnetyczne różnych innych urządzeń mogą również przeszkadzać lub wywoływać nieznane efekty z energią
akumulatora i w związku z tym należy być podwójnie ostrożnym w tej dziedzinie. Jest to więc istotna informacja dla
badaczy.
6
Nie należy używać żadnych urządzeń domowych przyłączonych do gniazda zasilania prądem zmiennym ani
wewnątrz ani w pobliżu akumulatora. W tym też komputerów przenośnych, telewizorów, ani innych urządzeń silnie
wydzielających promieniowanie. Będzie to zakłócać akumulację energii wewnętrznej. Wewnętrzne metalowe płyty
akumulatora również mogą przewodzić prąd i może to spowodować zagrożenie porażeniami elektrycznymi. W
przypadku korzystania z akumulatorów, w których umieszcza się człowieka, należy używać, jeżeli jest to konieczne,
lampek zasilanych z baterii lub też umieścić silne źródło światła poza otwartymi drzwiami akumulatora. Używanie
odbiorników radiowych nie wykazuje szkodliwego wpływu na akumulację orgonu.
W przypadku akumulatorów eksperymentalnych, należy pamiętać, że każda substancja organiczna czy
materiał zawierający wilgoć włożony do środka będzie pochłaniał orgon. Nie należy, więc niepotrzebnie
przetrzymywać ich wewnątrz akumulatora dłużej niż to jest potrzebne.
UWAGA: Niekontrolowane i nierozsądne, za częste lub za długie używanie akumulatora, może spowodować
symptomy przeładowania takie jak: ucisk w głowie, lekkie mdłości, stan ogólnego złego samopoczucia (wrażenie
choroby) lub zawrotu głowy. W takich przypadkach należy natychmiast opuścić akumulator i odpocząć na świeżym
powietrzu. Symptomy miną po kilku minutach. Reich ostrzegał osoby, które wcześniej przeszły przypadki
przeładowania, aby używały akumulatora bardzo uważnie i przez krótkie okresy. Takie regularne i długie
przeładowania mogą powodować: nadciśnienie, zaostrzenie chorób serca, guzy mózgu, arteriosklerozę (miażdżycę),
jaskrę, epilepsję, ciężką otyłość, apopleksję, zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek.
Pytanie dotyczące tego, “jaka ilość jest wystarczająca” ma związek z osobistą energią człowieka, jest przede
wszystkim określona subiektywnie i różna dla każdego indywidualnie. Nikt, nigdy nie mówi ci ile musisz wypić
wody, aby ugasić pragnienie. Ta sama zasada dotyczy korzystania z akumulatora. Kiedy osiągniesz uczucie, że “to
wystarczy” – wyjdź. W przypadku większości ludzi, moment ten jest osiągnięty po chwili, gdy ich osobiste pole
energii delikatnie “świeci” lub rumieni się ciepłym pobudzeniem na powierzchni skóry lub po rozpoczęciu pocenia
się. Jeżeli nie jesteś przekonany o wystąpieniu tych uczuć, to należy być cierpliwym, bo jak w przypadku wielu ludzi,
czasem potrzeba kilku sesji zanim zaczną rzeczywiście odczuwać te energetyczne efekty. Dobrą zasadą jest
wyznaczenie czasu przebywania wewnątrz akumulatora na nie więcej niż 30-45 minut. Niemniej, może być używany
więcej niż raz dziennie. Nie należy natomiast przesiadywać w nim dłużej niż określone wyżej ogólnie przedziały
czasu. Dodatkowe informacje na temat biologicznych efektów znajdzie czytelnik w rozdziale “Fizjologiczne i
biomedyczne efekty”.
Jakościowy stan orgonu, jak i bezwzględna wartość naładowania stale różnią się w różnych miejscach na
Ziemi. Stany pogodowe powodują różną zdolność ładowania akumulatora. Również toksyczne środowisko
(ORANUR i DOR – patrz następny rozdział) może czasowo lub trwale zanieczyścić akumulator i spowodować, że
jego używanie stanie się niebezpieczne. Tak więc, eksperymentalne korzystanie z akumulatora wymaga od
użytkownika sprawdzania stanów pogody i badania wpływów otoczenia.
8. Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa: powstawanie i wpływ ORANUR-u i DOR-u
Powszechnym problemem w korzystaniu akumulatora orgonu jest trudność w znalezieniu czystego
energetycznie środowiska, w którym można go używać. Orgon znajdujący się w atmosferze jest bardzo wrażliwy na
pewnego rodzaju wpływy, zakłócenia i wstrząsy. Bardziej na wzór żywej plazmy energia orgonu może być
pobudzana lub podrażniana przez szczególne wpływy otoczenia i może zostać obrócona w środowisko toksyczne.
Jeżeli energia atmosferyczna w twoim domu lub sąsiedztwie została w jakiś sposób skażona, zdecydowanie odradza
się używania akumulatora lub
bardzo uważnego i ostrożnego używania go, jako, że będzie bardzo trudno akumulować cokolwiek oprócz
toksycznego ładunku. Dla przykładu, akumulatory orgonu przeznaczone do badań biologicznych lub działania na
ludziach, nigdy nie powinny być trzymane w pomieszczeniach wraz z urządzeniami “drażniącymi” orgon takimi jak:
Światła fluorescencyjne, telewizory, komputery i mikrokomputery, urządzenia lampowe o promieniowaniu
katodowym, kuchenki mikrofalowe oraz inne piece elektryczne typu indukcyjnego, koce elektryczne (nawet, gdy są
wyłączone a przewody zasilające włożone są do gniazda), diatermie i urządzenia rentgenowskie, iskrzące silniki
elektryczne, urządzenia indukcyjne, cewki, inne elektromagnetyczne urządzenia, urządzenia jonizujące np. typu
radioaktywne detektory dymu, zegarki elektroniczne, inne urządzenia zawierające radioaktywne lub świecące w
ciemności materiały (ale foto-luminescencyjne, które pracują na zasadzie absorpcji światła dziennego są
nieszkodliwe), inne wszelkiego rodzaju rozszczepialne materiały i silne chemicznie opary. Akumulator orgonu nie
powinien więc być używany w bliskim sąsiedztwie miejsc, gdzie funkcjonują (znajdują się) następujące urządzenia:
Radarowe systemy lotnicze, wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej lub retransmisji krótkofalowej, linie
wysokiego napięcia, stacje nadawcze transmisji na falach każdej modulacji AM, FM (radiowe i telewizyjne),
atomowe elektrownie, rejony skażone energią nuklearną, składowiska materiałów wyszczególnionych w tym
opracowaniu jako niekorzystnie wpływające na orgon, instalacje militarne gdzie składowane są głowice nuklearne lub
atomowe poligony.
7
Przy tak silnym wystąpieniu i pobudzeniu efektu “oranur” energia orgonu została jakby “zdemobilizowana” i
stała się “martwa”. Reich nazwał ten śmiercionośny stan energii jako dor, co było skrótem od deadly orgone –
śmiertelny orgon.
Pokój naładowany DOR-em zdawał się być nie do wytrzymania, duszny i trudno było złapać oddech po wyjściu z
niego. Odczuwalne było także stałe odwodnienie organizmu, w związku z silnie pochłaniającą wodę naturą DOR-u.
U niektórych wystąpił obrzęk. Został też zidentyfikowany przez Reicha i jego współpracowników pewien szczególny
rodzaj choroby pochodzącej od działania DOR-u. Organizm reagował silnym letargiem, emocjonalnym brakiem
kontaktu, bezsilnością. Te efekty były całkowicie namacalne, postrzegalne i zmierzalne. Zdobyto olbrzymią ilość
wiedzy na temat atmosferycznej energii życiowej od czasu tego W większości domów najbardziej powszechnymi
źródłami drażniącymi orgon są: odbiorniki telewizyjne, kuchenki mikrofalowe, wszelkiego rodzaju światła
fluorescencyjne (wiele z nich zmniejszyło już ten efekt, ale nie usuwa problemu całkowicie). Fluorescencyjne światła
używane do upraw wytwarzają rośliny “hiperaktywne” z wielkimi ponad miarę liśćmi, tak, że ogłupia to ludzi, którzy
myślą, że światło to jest “dobre”. Pewne badania wykazały, że ludzie w depresji mogą być pobudzeni przez
naświetlanie światłem fluorescencyjnym, w efekcie poprzez intensywne pobudzenie metabolizmu. Przykładami są
zimowe emocjonalne depresje, depresje nowonarodzonych niemowląt, a nawet “zdepresjonowani” pracownicy biur,
oni wszyscy są właśnie pobudzam do chwilowej aktywności pod wpływem fluorescencyjnego oranur-u. W
większości przypadków pobudzenie to wynika z białego koloru światła i częstotliwości, ponieważ to także ma
wpływ. Lecz problem fluoroscencyjnego oranur-u nie jest zazwyczaj w ogóle brany pod uwagę jako czynnik
rzeczywiście istniejący. Oranur jest wytwarzany przez wszelkiego rodzaju światła fluorescencyjne, odbiorniki
telewizyjne i kuchenki mikrofalowe.
W pobliżu radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych, czy też wież przekaźnikowych telefonii
komórkowej, radarów lotniczych, wzrasta ryzyko produkcji oranur-u. Kuchenki mikrofalowe, telewizory emitują też
do ich lokalnego środowiska relatywnie wysoki stopień promieniowania. Także urządzenia takie jak: wszelkiego
rodzaju piloty sterujące bramy, oświetlenie działające na podczerwień lub w pewnych pasmach mikrofal, wszelkiego
rodzaju bramki radarowe i mikrofalowe zapobiegające drobnym kradzieżom w sklepach, kontroli na lotniskach,
czujki radarowe oraz radary policyjne. Szczególnie niebezpieczne są dla osób ich obsługujących przesiadujących w
ich pobliżu dzień po dniu. Z punktu widzenia biofizyki efekty oddziaływania oranur-u mogą się przejawiać u osób
wrażliwych jako podenerwowanie, podniecenie, wrażenie gorąca czy gorączki. Gdy występuje oranur, niektóre osoby
mogą odczuwać stałe pobudzenie, inne łagodne “wyciszenie się”, podczas gdy wśród innych mogą występować
wybuchy gniewu
Fizjologiczne i biomedyczne efekty działania akumulatora
Zastosowanie akumulatora nie powoduje gwałtownego cofnięcia się zaawansowanych stanów choroby
nowotworowej; ale w ograniczonym stopniu, może spowodować pozytywną stymulację organizmu, naładowanie
bioenergetyczne systemu, regenerację tkanek, pobudzenie organizmu do życiowej ekspansji i nawet do unicestwienia
raka w każdej jego postaci. Delikatne wagatoniczne, parasympatyczne pobudzenie wywołane przez akumulator
zwykle pogłębia oddech pacjenta i umożliwia ujawnienie długo ukrywanych uczuć. Silnie naładowana krew energią
życiową z akumulatora rozprowadza ją w całym ciele, do każdego organu i tkanki, co powoduje uwolnienie blokad i
zahamowań emocjonalnych.
Wnioski i doświadczenia wykorzystania akumulatora w praktyce:
1. Usuwany jest ból, pobudzany jest apetyt, pacjenci stają się bardziej żwawi i aktywni często
opuszczając szpitalne łóżka, czy nawet sam szpital, aby podjąć na nowo interesującą ich działalność.
2. Obraz krwi oczyszcza się, ukazując czerwone ciałka krwi z mocniejszym ładunkiem
energetycznym, zmniejsza się ilość pałeczek -T.
3. Guzy przestają wzrastać, i w wielu przypadkach gwałtownie zmniejszają się.
Esencja 1000 SREBRO KOLOIDALNE KONCENTRAT AG++
Esencja 1000 to niepowtarzalna mieszanina mikroskopijnych cząsteczek – jonów srebra, nano cząsteczek
srebra i złota, oraz monoatomowe wysoko spinowe atomy srebra i złota zawieszone w dejonizowanej wodzie
aktywowanej elektrycznie przesyconej atomami wodoru H+ o silnych właściwościach elektrycznych. Esencja 1000
jest preparatem nietoksycznym i nie powoduje negatywnych skutków ubocznych. Zachowuje przy życiu dobre,
ochraniające organizm bakterie. Nie akumuluje się w organizmie. Zostaje z niego w ciągu kilku dni wydalone. Nie
osłabia wątroby oraz nie podrażnia układu pokarmowego. Tworzy „drugi” system immunologiczny wspomagający
nasze naturalne systemy.
działa jak antybiotyk, nietoksyczne bezpieczne, zabija ponad 650 bakterii oraz, niszczy grzyby i pleśnie, zabija
wirusy, zabija pasożyty, wspomaga rozwój komórek, nie akumuluje się w organizmie, nie podrażnia błon śluzowych,
nie uzależnia, nie zawiera wolnych rodników, działa przeciwzapalne, oczyszcza wodę, odkaża powierzchnie
zewnętrzne, jest bio-przyswajalne, nie podrażnia śluzówek oczu, nie reaguje z lekami, wzmacnia odporność
organizmu. Z wiedzy ogólnej – zaobserwowano, że srebro samo wyszukuje zarazki w organizmie, przyciąga je swym
dodatnim ładunkiem i niszczy niezbędne im do życia enzymy. Beztlenowe bakterie i wirusy dusi, po prostu utlenia,
8
czyli spala. Z tego powodu nazywane jest srebrnym pociskiem. Nie atakuje w sposób schematyczny, ale inteligentny
– przez to nazywane jest „inteligentnym lekarstwem”. Dzięki temu podczas blisko stuletnich badań nad Srebrem , nie
zaobserwowano istnienia odpornych na nie organizmów chorobotwórczych. Działa tak szybko że nie dopuszcza do
powstania odpornych mutacji. Srebro i Złoto ochrania układ odpornościowy i pomaga mu się zregenerować.
Jednocześnie samo tworzy w naszym ciele tzw. drugi układ obronny. Pomaga uregulować trawienie, łagodzi infekcje
skóry i goi zakażone rany.

 

Krzem koloidalny

KRZEM – silnie działając całościowo eliminuje choroby u źródeł .

Krzem Mineralny – wygląda jak bryła srebro To jest prawdziwy krzem a nie szkło

 Od około 40 roku życia niezbędna jest suplementacja Krzemem. Krzem to życie. Krzem to młodość. Krzem to zdrowie. Krzem tworzy i ożywiający cały świat. Jego zawartość w organizmie człowieka to naturalny klucz do zdrowia. Około 70 pierwiastków nie jest przyswajalnych z powodu braku krzemu. Decyduje o życiu lub śmierci. Wiek człowieka przyjęto oceniać na podstawie ilości krzemu. Jeżeli jego ilość nie jest uzupełniana – życie zamiera. Dr Ravin Jugdaohsingh ze szpitala St. Thomas Hospital w Londynie  stwierdził: „krzem powinien być głównym składnikiem w ludzkiej diecie, jednak jego ilość zastraszająco zmalała . Około 40% naszego zdrowia jest uzależniona od zawartości krzemu w organizmie. Kiedy poziom krzemu spada do poziomu krytycznego, człowiek zaczyna chorować przewlekłe i ciężko. Przy deficycie krzemu mózg nie jest w stanie kontrolować procesu wzrostu, rozwoju i procesów życiowych. Oznacza to, że wszystkie choroby, których przyczyny dałoby się wymieniać bez końca, nie mogłyby się rozwijać w ciele człowieka, gdyby ludzie mieli w organizmie dostateczną ilość krzemu. Na świecie spożywa się do 200 mg/dzień krzemu. W Polsce 20mg. Nadmierne spożycie antagonistów krzemu – magnezu, potasu, chromu, witamin B2, B5 i B6, tłuszczy nasyconych i kwasów tłuszczowych trans – wpływa hamująco na wchłanianie się krzemu (z kolei większe spożywanie kwasu tłuszczowego omega-6 wpływa na zwiększenie zawartości krzemu w organizmie).

* Jego zawartość w ciele człowieka to ok. 5% w człowieku. Zapotrzebowanie dzienne 40-200mg. Zaraz po pasożytach jego niedobory stanowią podstawową przyczyną większości chorób. Pasożyty pożerają krzem w pierwszej kolejności usuwając go z organizu budują swoje ciała, a prawie 100 % populacji jest zapasożycone. W praktyce bardzo szybko okazało się, że gdy tylko pasożyty giną, poziom zawartości krzemu w organizmie człowieka bardzo szybko rośnie i osiąga normę.

*  Krzem ogłoszono przełomem w dziedzinie oddziaływania na nowotwory. Doskonale likwiduje nowotwory raka od pierwszej do trzeciej fazy rozwoju. powoduje ponad 95% prawdopodobieństwo likwidacji nowotworu. W każdym stadium daje pozytywne rezultaty zwłaszcza przy współudziale srebra miedzi i złota Koloidalnego.

*  Niezbędny do ujędrniania i uelastyczniania tkanek i układów zapobiegając pękaniom i stanom zapalnym (gromadzeniem się kancerogenów rakowych). Brak krzemu można przyrównać do sparciałej dętki, która pęka w wielu miejscach powodując przewlekłe choroby jednakże nasycenie krzemem przywraca funkcjonowanie przeogromnej części ludzkiego organizmu.

*  Deficyt krzemu to poważna choroba. Cyt. ”Niedobór krzemu w organizmie doprowadza do takich schorzeń jak Arterioskleroza i jej następstwa – nadciśnienie,  miażdżyca tętnic, epilepsaja, zwapnienie tkanek miękkich, arytmia serca, wylew, zawał,  zapalenie wątroby, rak, grypa, czy reumatyzm, zwyrodnienie stawów i kręgosłupa, choroby skórne łuszczyca, zmarszczki , i zaburzenia psychiczne, przedwczesnej śmierci, zapobiega zwiotczeniu skóry

*  Likwiduje Candide, Stabilizuje ilość bakterii grzybów i pasożytów, *  Wylew i zawał to ubytek 75% potrzebnego organizmowi krzemu, * Cukrzyca to 70% ubytek ilości potrzebnego organizmowi krzemu, *  Rak to ubytek 83% ilości potrzebnego organizmowi krzemu , *  Niezbędny do funkcjonowania tarczycy grasicy, nadnerczy, przysadki, płuc, mięśni i krwi. *  Wypiera wapno – uelastyczniając tętnice i naczynia likwiduje poważne choroby – osteroporozę (zmniejszony prześwit naczyń krwionośnych czyli zatkane  naczynia wieńcowe-wymusza zwiększone obciążenie serca) , *  Buduje miękkie struktury– tkanek łącznych, ścięgien, naczyń krwionośnych i układu trawiennego oraz okostnej, chrząstek. *  Krzem tworzy tkankę łączną i chrząstkę, podtrzymuje aktywność hormonalną oraz przeciwdziała zbieraniu się w organizmie toksyn. *  Odtruwa organizm –  Krzem jako jeden z niewielu wydala metale ciężkie. *  W miejscach zranień jego ilość wzrasta 100 krotnie. W miejscach złamań kości, zerwań więzadeł, przy tworzeniu się włókien kolagenowych oraz intensywnym rozroście komórek zawartość krzemu zwiększa się pięćdziesięciokrotnie” *  Krzem odpowiada za komunikację z mózgiem Przewodzi bodźce sterujące dla tkanek i narządów.

Jest podstawą każdego życia.. Krzem jest niezbędna dla właściwej aktywności enzymów uczestniczących w procesach oddychania komórkowego, tworzenia naczyń krwionośnych oraz prawidłowej pracy układu odpornościowego. Objawy niedoboru Krzemu: * nadmierne pękanie naczyń krwionośnych, * łamliwość paznokci, * zaburzenia pracy serca, * zaburzenia koncentracji uwagi, * drętwienie kończyn (niedotlenienie naczyń wieńcowych-końcówek tętnic), * uczucie mrowienia rąk i nóg (brak ukrwienia), * spadek odporności, zwiększona podatność na zakażenia. Niekontrolowanych rozrostów grzybic.

Krzem jest podstawowym pierwiastkiem budującym większość systemów i układów również w procesach funkcjonowania i sterowania organizmu. Brak krzemu powoduje zatkanie naczyń i układów łamliwym wapnem i z braku elastyczności w konsekwencji ich pękanie. Pęknięcie naczyń powoduje przedostawanie się ich treści (również treści jelit – odchodów) do tkanek, co powoduje długotrwałe stany zapalne (posiewem bakteryjnym) a w konsekwencji ogniska rakowe (wysypiska śieci). Ujędrnia i uelastycznia tkanki i układy zapobiegając pękaniom i stanom zapalnym. Nasycenie krzemem przywraca funkcjonowanie ogromnej części ludzkiego organizmu. Brak krzemu można przyrównać do sparciałej dętki, która pęka w wielu miejscach powodując wylewanie się treści naczyń. Na miejscach wylewów zagnieżdżają się bakterie i grzyby tworząc toksyczne składowiska odpadów swojej przemiany – to przerzuty –ogniska raka który organizm musi natychmiast usunąć. Dobry Cholesterol (to doraźny kit organizmu)- w tym przypadku zwiększona jego ilość jest korzystna. Trzeba natychmiast dostarczyć dużej ilości krzemu by nie następowały dalsze pęknięcia, by przywrócić elastyczność tkanek a organizm miał szansę usunąć zanieczyszczenia (raka). U wielu ludzi, rak wielokrotnie pojawia się i znika w czasie życia jeśli damy organizmowi szansę poradzić sobie samemu. Krzem więc stanowi doskonałą ochronę przed miażdżycą – chorobą układu krążenia, która często prowadzi do zawału, wylewów, nadciśnienia. Krzem, zapewniający elastyczność ścianek naczyń i odpowiadający za komunikację z mózgiem. Problemy skórne wynikające z niskiego poziomu krzemu pociągają za sobą łuszczycę. osteoporozę; miażdżycę.

Osobiście uważam że stosowanie Krzemu razem z siarką organiczną Deso lub MSM daje oszałamiające rezultaty.

Krzem i usuwanie toksyn – odtruwanie organizmu

Krzem usuwa z komórek toksyczne metale ciężkie i toksyny, poprawia kondycję tkanki łącznej, wzmacnia zdolność obronną organizmu przeciw zakażeniom, zwiększa wytrzymałość tkanki kostnej i zapobiega przedwczesnemu starzeniu

organizmu człowieka. Likwiduje podrażnienia i stany zapalne na skórze, poprawia wygląd skóry, zapobiega przedwczesnemu zwiotczeniu skóry.

 

Miedź koloidalna

MIEDŹ – KOLOIDALNApodstawowy środek przeciwko grzybicom, Ważne!!

Ogłoszono ogólnoświatową pandemię grzybicza – medical journal. Posiada właściwości antygrzybicze, antybakteryjne, przeciw pasożytnicze, bakteriobójcze a w ciele jest częścią składową wielu systemów.. Tworzy układ krążenia i krew, umożliwia wymianę tlenową, uaktywnia przyswajanie witaminy C, działania hemoglobiny, syntezę żelaza, żelazo nie może bez miedzi wbudowywać się w cząstki hemoglobiny – czerwonych krwinek krwi roznoszących tlen po organizmie. Jest niezbędna w wielu procesach. Działa  przeciw wylewom, udarom mózgu,.  „Medical Żurnal” ogłosiło „światową pandemię grzybiczą” z powodu braku Miedzi w organizmie. Miedź Koloidalna doskonale  reguluje „balans wapniowo krzemowy”. Wpływa na: przewlekłe problemy laryngologiczne – zatoki -zatkany wiecznie nos (niekontrolowany rozrost grzybic spowodowany dietą mączną i zakwaszeniem), bakterie, niektóre pasożyty, alergie (zanieczyszczenie organizmu), anemie, migrey, osteoporozę, choroby układu krążenia, zaburzenia układu nerwowego, tzw zły cholesterolu zaburzenia oddychania tkankowego, poprawę wyglądu skóry i włosów, eliminowanie przewlekłych grzybic skórnych, wyprysków, zwalczanie owrzodzenia skórnego, zwalczanie wolnych rodników, a tym samym zapobiega procesom starzenia.  Jest potrzebna do tworzenia białka i niezbędna jako budulec substancji tłuszczowych w mózgu, wpływa na syntezę dopaminy (układ nerwowy), oraz na regenerację tkanki poprzez syntezę kolagenu i elastyny. Niedobór miedzi powoduje zaburzenia w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, które objawiają się różnymi chorobami, jak np. anemia, ograniczenie wzrostu i płodności, zaburzenia sytemu nerwowego (migreny), choroby układu krążenia, osteoporoza. Koloid Miedzi ma znakomite zastosowanie również jako składnik dezodorantów, gdyż redukuje nadmierną potliwość i eliminuje przykry zapach rozkładu potu.

Złoto koloidalne

Złoto Koloidalne – jak działa

Złoto Koloidalne działa na układ mózgowo–rdzeniowy (bóle migrenowe, padaczka, Aidsheimer, Down, – przeciw wylewom, chorobom psychicznym i psychosomatycznym), Srebro jest pierwiastkiem stricte cielesnym, złoto również działa na ciało ale też na wyższy układ mózgowo-rdzeniowy, psychikę i świadomość. Złoto ma uzupełniające działanie antybakteryjne podobnie jak Srebro, chociaż na Syberii to właśnie Złoto jest szeroko używane zamiast antybiotyków. O ile Srebro ma działanie PASYWNE (zabija mikroorganizmy) i działa na ciało o tyle Złoto jest dużo bardziej Aktywno-Regulacyjno – Pobudzające, – Uruchamia Procesy Naprawcze – również DNA.  Dlatego Złoto zaleca się stosować naprzemiennie ze Srebrem. Złoto działa do głębi na korzenie chorób. Podnosi świadomość, witalność i uruchamia układ immunologiczny, Uzdrawia zaburzenia pracy serca, czynność gruczołów, potencji, choroby funkcji mózgu i układu nerwowego, bóle kręgosłupa, reumatyzm, migreny. Działa na poziomach emocjonalnych – nałogi, alkoholizm, uzależnienia od narkotyków, otyłość, strach, problemy z koncentracją, pamięcią, smutek, chroniczne zmęczenie, depresja, melancholia, fobie, rozpacz, frustracja, sens życia. Uwydatnia cele i pokazuje rozwiązania. Rzeczywiście to działa. Jest ono nieodzowne do życia. W suchej masie tkanki mózgowo – rdzeniowej jest go 3-5% by impulsy nerwowe mogły płynąć. Jego brak powoduje choroby, zniechęcenie, ospałość ,brak radości, szczęścia, śmierć. Cywilizacja i rozwój agresywnego chemicznego rolnictwa spowodował, że obecnie gleby rolnicze nie zawierają Złota czy Srebra, przez co jest ich niedobór. Dlatego koniecznie dostarczam organizmowi wysoko gatunkowego pierwiastka Złota. Impulsy nerwowe docierają do komórek przekazując im rozkaz życia, zdrowia i działania, czego odpowiedzią jest gwałtowne zdrowienie, wyregulowanie -odmłodzenie organizmu. Odradzają się komórki i całe układy – również komórki nerwowe uznane za nieodnawialne! Znika chroniczne osłabienie organizmu i przewlekłe choroby fizyczne i psychiczne, depresje, zniechęcenia, braku sensu i celu .

Najważniejsze informacje o koloidach

Najważniejsze informacje o koloidach

Koloidy nie osłabiają wątroby ani nie podrażniają układu pokarmowego. Podczas kilkuset letnich badań nad koloidai, nie zaobserwowano skutków ubocznych. Koloidy nie osłabiają wątroby ani nie podrażniają układu pokarmowego. Działają w sposób inteligentny. Srebro Złoto Krzem i Miedź są niezbędne do funkcjonowania organizmu.

Uwaga !!

 1. Przy dużych stężeniach wytrącanie się koloidów w postaci osadu, pyłu lub smug jest naturalnym procesem. Świadczy o zbliżeniu do roztworu nasyconego. Osobiście używam takie koloidy. Nie wpływa to na skuteczność pierwiastków. W roślinach często występują właśnie takie formy.
 2. Chronić Srebro przed – prądem, magnesem, komórką, telewizorem, świetlówką, urządzeniami elektrycznymi.
 3. Bezwzględnie należy koloidy przetrzymywać w ciemnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, przy niebezpośrednim świetle ekspozycja nie dłuższa niż 2-3 minuty.
 4. Po otwarciu opakowania zużyć w przeciągu dwóch tygodni, ewentualnie przelać do kilku mniejszych szklanych butelek (płukanych demineralizowaną wodą) nieplanowaną do zużycia ilość, wlewając po brzegi tak, żeby nie było powietrza w środku i zakręcić Nie Metalową – Plastikową nakrętką,owinąć metalową folią. Nie używać metalowych łyżek ale szklane.
 5. Koloidy są silnie gorzkie co świadczy o dużej zawartości cząsteczek koloidu – właściwość bardzo pożądana.
 6. Ze względu na prawdziwe stężenie Srebro może być lekko szare lub lekko żółte lub lekko brązowe, miedź zielona, krze czerwony a złoto żółte – to naturalny proces, świadczy o stężeniu pierwiastka.

MOJE WYŁĄCZNE stosowanie Koloidów: – Sposób użycia -ilości:

Ja Osobiście Srebro Koloidalne stosuję zarówno wewnętrznie i na skórę, używam do płukania gardła, jamy ustnej, zatok, oraz jako składnik lewatywy. Bezpośrednio przed zażyciem rozpuszczam w połowie szklanki wody demineralizowanej lub destylowanej. Srebro nierozpuszczone w wodzie jest oczywiście nieszkodliwe ale jego stężenie może wywołać u mnie bóle brzucha. Osobiście zawsze bacznie obserwuję działanie środka i w przypadku działań niepożądanych przestaję go używać lub zmniejszam ilość. Stosuję przed lub pomiędzy posiłkami kiedy wchłanialność jest największa, trzymam jak najdłużej w jamie ustnej i odczekuję minimum 15 minut do wchłonięcia, następnie piję Miedź i czekam 15 minut potem Złoto i czekam 15 minut i Krzem, Nie zajadam. Nie zapijam. Nie używam do Srebra / Złota metalowych przedmiotów. Stosując na sobie zauważyłem, iż w przypadku ostrej choroby pomagają mi osobiście DUŻE dawki. Zwiększam je stopniowo obserwując działanie. Srebro Koloidalne stosuję przez maksymalnie 2 miesiące w miarę potrzeb. Bez potrzeby go nie używam. Po upływie tego czasu robię kilkudniową przerwę.

Wyliczono dla osoby ok. 80 kg wagi czyli Mnie

– profilaktycznie i dla podniesienia witalności: do 2 nakrętek dziennie (ok. 5-10 ml);

– przy nagłych zapaleniach, ostrych przeziębieniach, infekcjach i grypie: cztery razy dziennie po 30 ml (kieliszek). Niektórzy lekarze zalecają 4-5 razy dziennie po 50ml przez pierwszy dzień, potem połowę, połowę połowy itp. w kolejnych dniach. Jak najszybsze zastosowanie wywołuje najlepszy skutek, potem działa słabiej.

– przy ostrych schorzeniach przewlekłych: dwa razy dziennie 3 nakrętki (3×20-40 ml); przez pierwszy tydzień

– kiedyś miałem bardzo zaawansowaną BORELIOZĘ stosowałem duże dawki powtarzane dwa trzy razy dziennie (około 0,5 litra / tydzień – jedna butelka/ 7 dni) a kuracja trwała 3*45 dni – półtora miesiąca z przerwami 14 dni.

Rozkład ilościowy sprawdzonych Wyłącznie!!!  na Mnie

To srebro jest rewelacyjne i bardzo skuteczne. Zawsze działa natychmiastowo, ze świetnym rezultatem. Kuruje u Mnie stany gorączkowe i zapalne szybko, nie dłużej niż 4-6 godzin – Zawsze. Odtąd zapominam o ciągnących się dwa tygodnie chorobach.!!!  Czas do wykurowania liczy się mnożąc dwa razy czas od rozpoczęcia do podania.

Zaczynam od małych ilości. Potem zwiększam obserwując reakcję ciała, W przypadku negatywnych reakcji zmniejszam lub zaprzestaję. (W tym czasie przez pierwsze 1-2 dni może zaistnieć intoksykacja – pierwsza faza jest zanieczyszczeniem  ciałami usuwanych mikroorganizmów). Kiedy chwilowe pogorszenie ustąpi – kontynuuję. Jednak gdy pogorszenie pojawi się ponownie – odkładam i nie używam więcej! Kiedy reakcje są pozytywne stopniowo zwiększam ilość do opisanych powyżej. W końcowej fazie zmniejszam ilość stopniowo, Staram się nie zaprzestawać używania nagle, lecz stopniowo zmniejszam częstotliwość i ilość. Osobiście raczej rozpuszczam swoje koloidy wodą w stosunku 1: 4 wodą destylowana, demineralizowana, (5 litrów w supermarkecie za ok. 3-5 zł), bezpośrednio przed użyciem, Nie polecam wody z kranu czy mineralnej w butelkach plastikowych. Kiedy sam choruję, ilość ustalam sobie indywidualnie, nawet 50-100ml dwa do czterech razy dziennie w początkowej fazie choroby, potem stopniowo zmniejszam do raz dziennie. Przy przeziębieniu albo stanach zapalnych nie przekraczam siedmiu dni stosując duże dawki, potem wracam do profilaktycznych dawek. Kiedyś miałem bardzo zaawansowaną BORELIOZĘ i uzdrowiłem się dużymi dawkami powtarzanymi dwa razy dziennie (około 0,5 litra / tydzień – jedna butelka/ 7 dni) a kuracja trwała 3 razy po 35 dni – z przerwami dwu tygodniowymi. Pomogło mi na bardzo ciężki stan boreliozy, wtedy kręciło mi się w głowie i nie mogłem chodzić z bólu nóg i stawów. Kiedy miałem lekką boreliozę stosowałem jedną butelkę 0,5 litra srebra na 1,5-2 tygodnie. W przypadku zapalenia oka (jakby piasek w oku, czerwone oko, ropa) – piłem przez 7 dni 2 razy dziennie duże dawki a objawy ustąpiły po 2-4 dniach, kontynuowałem zmniejszając stopniowo jeszcze przez dodatkowy tydzień. W przypadku wirusowego zapalenia płuc ciągnącego się 1,5 roku wypiłem jednorazową dawkę pół szklanki i choroba zaniknęła, była ona też powiązana z zagrzybieniem mojego organizmu. Dodatkowo Piłem codziennie Złoto naprzemiennie ze Srebrem co podwaja działanie Srebra, pobudza organizm do życia i gwałtownej odnowy. Złoto jest wręcz konieczne, samo w sobie ma silne właściwości bakteriobójcze.

Osobiście stosuję zewnętrznie i wewnętrznie, – przepisy zabraniają wewnętrznie.

Pamiętamy że – NEFRETETE kąpała się w złocie. Ja Srebro Koloidalne stosuję przez nanoszenie preparatu na skórę przy pomocy okładów, rozpylacza (sprayu) lub po prostu polewając zmienione miejsce na skórze kilka razy dziennie.

 • Do płukania ust. Rewelacyjnie i błyskawicznie –usuwa próchnicę, w ok. 6 godzin, zwalcza ostre bóle żębów, zgożel pod zębową, stany zapalne, przykry zapach. Nie wyrywaj zębów, to tylko stan zapalny! Palców przecież nie ucinasz..
 • Stosowany miejscowo likwiduje ogniska zapalne, przy zranieniach dezynfekuje i przyśpiesza gojenie,
 • Dezynfekuje ubrania, dywany, kanapy, buty, zapewnia aseptyczność ubrań, podłóg, łazienki, ubikacji, maszynek do golenia a nawet szczoteczki do zębów, owoców i warzyw, do konserwacji żywności, mleka sałaty, przetworów.
 • Szeroko stosowane do kosmetyków, kremów, Stosowane na włosy wzmaga je i regeneruje, znika łysina i zakola.
 • Podawane na skórę w postaci rozpylonej zapobiega przykrym zapachom,

Ciekawe – co jest przyczyną 90% chorób??

Z doświadczenia widzę że 90 % chorób jest spowodowanych zarażeniem pasożytami, Ktoś mądrze napisał: „Chcesz wiedzieć na co jesteś chory  najpierw usuń pasożyty a potem sprawdź pozostałe objawy.” Pasożyty bowiem powodują zniszczenie systemu  odpornościowego poprzez podniesienie PH , zakwaszenia organizmu, posiew bakteryjny i grzybiczy, oraz zatkanie układu odpornościowego czyli  marskość wątroby i stan zapalny całego przewodu pokarmowego i układu wydalniczego, co powoduje zalanie organizmu odpadami i elementami przemiany materii, które zalegają w organizmie i powodują powstanie raka, wylewy, oraz poważne rozstrojenie wszystkich układów i systemów. Konieczny jest w tym wypadku częsty POST (naprawa i odbudowa) oraz zmiana diety na mało mięsną mało, mączną, mało cukrową ze zwiększona ilością świeżych warzyw i owoców.